Een uniek afscheid in Delft

Uitvaartcentrum Delft

Een uitvaartcentrum is de plek waar de overledene in de dagen tussen het overlijden en dag van de uitvaart opgebaard kan worden. Dat gebeurt wanneer de overledene niet thuis opgebaard kan worden.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden en locaties om een overledene op te baren in Delft? Bel dan met Top Uitvaarten op telefoonnummer: 088 - 605 1206

Er zijn verschillende uitvaartcentra in Delft. De meest bekende is het uitvaartcentrum op begraafplaats en crematorium Iepenhof. Maar er zijn meerdere uitvaartcentra in Delft en omgeving waaruit gekozen kan worden.

Wanneer de overledene wordt opgebaard in een uitvaartcentrum moeten er afspraken gemaakt worden voor het rouwbezoek. De kist met de overledene wordt dat geplaatst in een rouwkamer waar de nabestaanden bij de overledene kunnen zijn. Je kan er muziek draaien en er is meestal ook plek om bloemen te plaatsen en foto’s.

24-uurs opbaarkamers

Het is ook mogelijk om de overledene te laten opbaren in een zogenaamde 24-uurs opbaarkamer. Dat is een opbaarkamer waar de nabestaanden zelf de sleutel van krijgen. Op die manier kan men 24-uur per zo lang en zo vaak als men maar wil bij de overledene zijn. Er hoeft vooraf niets te worden afgesproken over wanneer men bij de overledene is. Je uitvaartverzorger kan je vertellen welke uitvaartcentra de beschikking hebben over 24-uurs opbaarkamers.

Overlijden in regio Delft melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206