Een uniek afscheid in Delft

Grafmonument en graven in Delft

Op de twee begraafplaatsen in Delft waar nog nieuwe graven worden uitgegeven, begraafplaats Iepenhof en begraafplaats Jaffa, kan gekozen worden uit diverse soorten graven. De mogelijkheden en keuzevrijheid voor het grafmonument verschillen per begraafplaats en grafvak.

Begrafenis regelen in Delft. Bel vrijblijvend met Top Uitvaarten op telefoonnummer: 088 - 605 1206

Algemeen graf en particulier graf

Bij graven wordt vaak gesproken over algemene graven en particuliere graven (ook wel familiegraf genoemd). Maar wat is het verschil tussen deze twee grafsoorten?

Een algemeen graf is een graf waarin twee of drie overledenen op volgorde van overlijden worden begraven. Dit zijn dus meestal mensen die elkaar bij leven nooit hebben gekend. Nabestaanden hebben niets te zeggen over wie er in het graf begraven mogen worden. Tien jaar nadat de laatste overledene in het graf is begraven mag het graf worden geruimd. Nabestaanden kunnen de grafrechten van een algemeen graf niet verlengen. Het voordeel van een algemeen graf is dat deze goedkoper is dan een particulier graf.

Een particulier graf is een graf waar de rechthebbende van mag bepalen wie erin worden begraven. Dat zijn doorgaans familieleden van elkaar. De grafrechten worden uitgegeven voor periodes van 20 tot 30 jaar en na het verlopen van deze termijn kunnen de grafrechten worden verlengd.

Graven op Iepenhof

Op begraafplaats Iepenhof kan worden gekozen uit de volgende graven:

  • Particuliere graven
  • Algemene graven
  • Rooms Katholieke graven
  • Islamitische graven
  • Kindergraven
Er zijn ook diverse asbestemmingen op begraafplaats Iepenhof.

Graven op Jaffa

Op begraafplaats Jaffa is de keuze van grafsoorten wat beperkter. Er kan worden gekozen uit de volgende graven:

  • Particuliere graven
  • Kindergraven
Op Jaffa is er voor wat betreft asbestemming weinig te kiezen. Er is alleen een mogelijkheid om een urn te begraven in een urnengraf.

Hoe kies je een grafmonument

Een grafmonument kiezen is voor de meeste nabestaanden best moeilijk. Een paar tips kunnen helpen om een grafmonument te kiezen.

Het eerste wat je kan doen is uitzoeken wat het budget is. Grafmonumenten zijn er namelijk in uiteenlopende tarieven het is daarom belangrijk om te weten wat je eraan kan of wil uitgeven. Op die manier kan de steenhouwer ook heel gericht laten zien waar je uit kan kiezen.

Om te bepalen welk grafmonument je het mooiste vindt kan je het beste een paar keer rustig over de begraafplaats lopen. Je kan er ook voor kiezen om een paar begraafplaatsen te bezoeken. Je ziet dan vanzelf wat je wel of niet aanspreekt. Als je een grafmonument ziet die je mooi vindt kan je daar een foto van nemen. Deze kan je laten zien aan de steenhouwer die dan kan aangeven wat zo’n grafsteen zal gaan kosten.

Regels grafmonument

Je mag niet zomaar een grafmonument plaatsen op een graf. Daar heb je een vergunning voor nodig van de beheerder van de begraafplaats. Er zijn ook kosten verbonden aan deze vergunning. Voor een regulier zandgraf op begraafplaats Iepenhof of Jaffa kost de vergunning rond de 250 euro. Er zijn per grafvak vaak verschillende regels als het gaat om de keuzevrijheid. Denk dan aan kleuren, vormen, materialen en afmetingen. Je steenhouwer kan bij de begraafplaats vragen wat de regels zijn, je kan dat ook zelf doen. Geef nooit opdracht voor de productie van een grafmonument zonder dat je daar goedkeurig voor hebt van de beheerder van de begraafplaats.

Overlijden in regio Delft melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206