Een uniek afscheid in Delft

Wat te doen bij overlijden

Als een dierbare is overleden moeten er plotseling veel zaken worden geregeld. Dat is niet eenvoudig in een zeer emotionele en zware tijd. Om wat houvast te geven in de eerste zaken die geregeld moeten worden staan hieronder de eerste dingen op volgorde.

Bel de huisarts
De huisarts zal zo snel mogelijk langs komen om de verklaring van overlijden op te maken. Deze verklaring heb je nodig om aangifte van overlijden te kunnen doen bij de gemeente Delft.

Als je eigen huisarts geen dienst heeft kan je contact opnemen met de huisartsenpost in Delft.
Reinier de Graafweg 5
2625 AD Delft
Tel: 015 251 1930

Bel de uitvaartondernemer
Je kan bellen met Top Uitvaarten voor hulp en ondersteuning. Wij zorgen ervoor dat onze uitvaartverzorgers zo snel mogelijk naar je toekomen.

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 088 - 605 1206

Uitvaartwensen
Je kan tussen de belangrijke papieren kijken of je overleden dierbare zijn of haar uitvaartwensen heeft vastgelegd. Als dat zo is dan kan je die gebruiken bij het bespreken van de uitvaart met de uitvaartverzorger.

Kleding en foto

Je kan nu nadenken over de kleding die de overledene aan zal krijgen. Als je al weet welke kleding dat wordt dan kan je deze klaarleggen. Als je een recente foto hebt van de overledene dan kan je die eventueel ook klaarleggen. De uitvaartverzorger kan dan precies zien hoe de overledene zijn of haar, haar had zitten en of de overledene make-up gebruikte.

Regelen uitvaart
In de dagen tussen het overlijden en dag van de uitvaart (de uitvaart moet plaatsvinden op uiterlijk de zesde werkdag na overlijden, feestdagen zijn geen werkdagen) kan je samen met de andere nabestaanden werken aan de invulling van de uitvaartplechtigheid. Je uitvaartverzorger kan jullie daarbij helpen.

Pas op voor dieven
Het is niet erg leuk om te moeten zeggen, maar er zijn mensen die in kranten en online zoeken naar de adressen van mensen die zijn overleden. Deze dieven willen graag weten wanneer de uitvaart is omdat ze uit ervaring weten dat er waarschijnlijk niemand thuis zal zijn tijdens de uitvaart. Publiceer daarom geen huisadressen in rouwadvertenties, ook niet via berichten op sociale media. Zorg ervoor dat ramen en deuren goed gesloten zijn en vraag eventueel aan mensen uit de straat om op de dag van de uitvaart een oogje in het zeil te houden.

Overlijden in regio Delft melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206