Een uniek afscheid in Delft

Palliatieve zorg Delft

Palliatieve zorg is er voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Waar de reguliere zorg die gericht is op het beter maken van patiënten stopt als iemand niet meer behandeld kan worden, neemt palliatieve zorg deze taak over.

Palliatieve zorg is erop gericht om iemand een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden in de laatste levensfase. De zorg gaat veel verder dan reguliere zorg omdat het niet alleen om medische zorg gaat, maar ook om bijvoorbeeld geestelijke zorg en thuiszorg. Palliatieve zorg is er ook voor de naasten van iemand die ongeneeslijk ziek is. Ook zij gaan door een hele zware en emotionele tijd.

Huisarts

Wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij ongeneeslijk ziek is kan er contact worden gezocht met de eigen huisarts. De huisarts weet precies welke zorg nodig is en weet ook wie deze zorg kan leveren in Delft. Daarnaast is de huisarts voor de meeste mensen iemand die ze al lang kennen en dat schept een vertrouwensband.

Reinier de Graaf Ziekenhuis

Het Reinier de Graag Ziekenhuis in Delft heeft een speciaal palliatief consultatie team. Hierin zitten artsen en specialisten van diverse disciplines. De huisarts of behandelend arts kan met dit team overleggen over de noodzakelijke zorg en de hulpvraag.

Kijk voor uitgebreidere informatie op de website van het Reinier de Graaf Ziekenhuis.

Netwerk palliatieve zorg

Op de website van het Netwerk palliatieve zorg in Delft is een actueel overzicht te zien van alle beschikbare hulp in Delft en directe omgeving.

Hospice Delft

Een hospice wordt ook wel een bijna-thuis-huis genoemd. Het is een plek waar mensen in hun laatste levensfase kunnen verblijven wanneer ze niet thuis kunnen verblijven. In een hospice werken vrijwilligers en professionals samen om gasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Elke bewoner heeft een eigen kamer waar ook ruimte is om naasten te ontvangen.

Hospice en VPTZ Delft
Vorrinkplein 602
2624 DZ Delft
Telefoonnummer: 015 2573121
Website: www.hospice-vptzdelft.nl/

Overlijden in regio Delft melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206